Otvaranje ureda Hrvatske gospodarske komore u Beču
Služba za komunikacije u Hrvatskoj gospodarskoj komori
Služba za komunikacije u Hrvatskoj gospodarskoj komori
Gospodarstvo

Hrvatska gospodarska komora u Beču

Hrvatska gospodarska komora je srijedu otvorila svoje predstavničtvo u Beču. Po predstavničtvi u Brüsselu, Moskvi, Shanghaiju, Beogradu, Mostaru i Sarajevu je ovo sada sedmo mjesto, na kom će Hrvatska gospodarska komora zastupati interese hrvatskih poduzetnikov.

Novi ured je smješćen u Mariahilferstrasse 31 u šestom kotaru u Beču. Onde je isto smješćena hrvatska turistička agencija.

Austrija važan partner na području vanjskoga gospodarstva

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović je naglasio prilikom otvaranja ureda u Beču kako važna je Austrija kot vanjski trgovinski partner za Hrvatsku. Ona da leži u tom pogledu na petom mjestu.

Otvaranje ureda Hrvatske gospodarske komore u Beču
Služba za komunikacije u Hrvatskoj gospodarskoj komori
Predsjednik Luka Burilović (na livoj strani)

Trgovinski bilateralni promet da je 2021. ljeta prekoraknuo dosadašnje rekorde i je iznašao prilično 2,9 milijardov eurov a kot kaže prognoza za 2022. ljeto, će gospodarski promet med Austrijom i Hrvatskom narasti na prik 3 milijardov.

Otvaranje ureda Hrvatske gospodarske komore u Beču
Služba za komunikacije u Hrvatskoj gospodarskoj komori
Otvaranje ureda Hrvatske gospodarske komore u Beču

Odredjeni sektori osebujno važni

Bilateralno gospodarstveno zbivanje med Austrijom i Hrvatskom da se pred svim odvija na sektori prehrambene industrije, gradjevinske industrije, na sektoru IT-a kot i turizma.

Za sada da djeluju u uredu u Beču dvi osobe. Skupa s kolegi iz turističke agencije da je kih pet ili šest ljudi ali u budućnosti da ćedu broj zaposlenih prilagoditi na aktualne potriboće, ovako Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore.

U slijedećem će Hrvatska gospodarska komora otvoriti predstavničtvo u Münchenu.