Nova pergola na dičjem igrališću
Općina Vorištan
Općina Vorištan
Kronika

Pergola na dičjem igrališću u Vorištanu

U Vorištanu su na dičjem igrališću kod aleje lipov uredili novu pergolu, da budu u ljetni miseci imali već hlada. Stroški za 36 kvadratnih metrov veliki paviljon iznašaju oko 20.000 eurov.

Zvana toga planiraju u selu tri rigole, da more voda kontrolirano odcuriti. Za sve mjere ćedu dostati podupiranje iz projekta „KLAR!-Invest“ Lajtanske regije.