svi skupa na pozornici
ORF
ORF
JUBILEJ

70 ljet folklor u Koljnofu

U Koljnofu su nedilju u kulturnom domu svečevali 70. jubilej hrvatskoga folklora u selu. Folklornomu društvu pripadaju tamburaši, tancoši, ženska klapa, muška klapa, mladi tamburaši osnovne škole i najmladji tamburaši seoske čuvarnice. Ukupno sudjeluje oko 100 ljudi u folklornom društvu Koljnofa.

Ferenc Pajrić je jur od početka kotrig folklornoga društva i se rado spominja na početke. Pred 1956. ljetom je ugarski ućitelj Jandraš Šomler peljao zbor, kade su uz ugarske jačke i hrvatske kompozicije jačili. Kad je došla revolucija 1956. ljeta je Šomler nažalost morao napustiti Koljnof. Spočetka su jačili stare jačke, kot naprimjer „Teta draga, lipu kćer imate“, „Trnjice, trnjice“, tako Pajrić.

Ferenc Pajrić
ORF
dugoljetni član folklornoga društva Ferenc Pajrić

1964. ljeta kad je tamburaško društvo iz Trajštofa nastupalo u Koljnofu su ljudi po prvi put čuli tambure. „Ja sam se šnjimi pominao, i našparao 10.000 forintov, neka oni preskrbu prve tambure za Koljnofce“, je rekao Ferenc Pajrić. Oštar režim, ki je ončas vladao je ali prepovidao kupovati ili primiti dare iz zapadnih zemalj.

1977. ljeta su dostali konačno prve tambure

Kad je društvo 1977. ljeta putovalo u Buševec u Hrvatskoj, ončas još Jugoslavija, su kotrigi društva upoznali Antuntuna Barića. On je peljao tamburaše u Buševcu. Uz njega pomoč su stigli prve tambure u Koljnof. A nekoliko ljet dugo su ga jednoč do dva pute u ljetu pozvali, da vježba tamburanje s mladimi tamburaši u Koljnofu, tako Pajrić.

Fotostrecke mit 11 Bildern

Koljnofski tamburaši
ORF
Koljnofski tamburaši otvaraju priredbu
priredba u kulturnom domu
ORF
dica pri priredbu u kulturnom domu u Koljnofu
priredba u kulturnom domu
ORF
publika u kulturnom domu
Koljnofski tamburaši
ORF
Koljnofski muški tamburaši
priredba u kulturnom domu
ORF
publika prilikom 70. obljetnice folklora u Koljnofu
dičja folklorna grupa
ORF
najmladji prezentiraju nekoliko tancev
mladi tamburaši
ORF
mladi tamburaši igraju pri priredbi
Dica su predstavili igrokaz
ORF
Mladi kotrigi prezentiraju šalan igrokaz
ženski zbor Koljnofa
ORF
ženski vokalni sastav društva
spomenuli su se na člane ki su preminuli
ORF
pri priredbi su se spomenuli pokojnih članov
priredba u kulturnom domu
ORF
pokazali su izložbu prilikom 30 ljet Koljnofskoga hrvatskoga društva