Znimanje cukroške
ORF
ORF
Poljodjelstvo

Urodja cukroške u Gradišću ljetos pod prosjekom

Od početka oktobra se u Gradišću znima cukroška. Najveće površine cukroške su u kotari Matrštof i Gornja Pulja. Aktualno je u Gradišću 320 seljakov, ki sadu cukrošku. Urodja cukroške je u ovoj sezoni pod prosjekom, je rekao Štefan Karall, potpredsjednik Gradišćanskoga saveza cukroškarov.

Urodja ljetos nije tako dobra kot u zadnji ljeti, to znači za 20 ili 30 procentov manje nego obično, to je oko 50 do 70 tonov cukroške. U matrštofskom kotaru da je jako čemerno, jer onde je bilo jako malo godine. U sridnjem Gradišću da je od sela do sela razlike. A u kotaru Niuzalj je malo drugačija situacije jer onde moru poljivati, tako Karall dalje.

Znimanje cukroške
ORF
Urodja cukroške u Gradišću leži ljetos pod prosjekom
Znimanje cukroške
ORF

Visoka cijena cukora i dobar kvalitet

Cijena cukora na europskom tržišću je ljetos zvanarednog visoka visoka. Aktualno leži cijena kod 60 do 75 eurov na tonu cukroške. Kvalitet cukroške da odvisi i od toga, koliko na jednom laptu raste. Onde kade je manje, je kvalitet bolji. U Gradišću da su ljetos kvalitetom zadovoljni. Stroški produkcije su pravoda isto nastali viši.

Ali pokidob je cijena za cukrošku viša, se svakako rentira produkcija. Koliko će se posaditi kljetu, će se kazati stoprv kljetu na početku ljeta, je rekao Štefan Karall, potpredsjednik Gradišćanskoga saveza cukroškarov.

Znimanje cukroške
ORF
Aktualno je u Gradišću 320 seljakov, ki sadu cukrošku

Velikoborištofac Karall će kljetu u januaru pri generalnom spravišću položiti funkciju potpredsjednika. Kampanja cukroške u Austriji dura još do sredine januara.