Tečaji gh jezika Pedagoška visoka škola, PH Željezno/Eisenstadt
ORF
ORF
Školstvo

Novi lektor za hrvatski jezik na PVŠ u Željeznu

Na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu od ovoga semestra službuje novi lektor za hrvatski standardni jezik u študiju za podučavanje gradišćanskohrvatskoga i hrvatskoga jezika na sridnji škola, gimnazija i stručni škola.

Kroatist Marco Plavić iz Zagreba je naslijedio Vladana Čuturu, ki je tri ljeta službovao u Gradišću.

 PVŠ novi lektor
Marco Plavić
Marco Plavić je novi lektor za hrvatski standardni jezik u študiju za podučavanje gradišćanskohrvatskoga i hrvatskoga jezika

57-ljetni Plavić predaje študenticam i študentom svaki tajedan osam uri književnost i jezične vježbe iz hrvatskoga standardnoga jezika. Ugovor lektora za hrvatski jezik valja tri ljeta.