Treti CD Klapa Dičaki
Kristina Glavanić
Kristina Glavanić
Muzika

Izašao treti CD Klape Dičaki

Klapa Dičaki iz južnoga Gradišća je izdala svoju tretu kompaktnu ploču. Cedejka nosi naslov Treća klapska veza „Živa-lebhaft-élénk“. Na njoj je 20 jačak, ke su miks od narodnih gradišćanskih jačak, zabavnih i klapskih pjesam.

Za aranžmane i snimanje je odgovoran peljač klape, Andrija Benčić.

Klapa dičaki, HKD-bal jug u Borti
ORF
Andrija Benčić (zdesna) je peljač klape.
Treti CD Klapa Dičaki
Klapa Dičaki
Naslovna stran tretoga i najnovijega CD-a Klape Dičaki

Treti CD sadržava vesele jačke iz Gradišća i Hrvatske

Na prvom CD-u su snimili narodne jačke iz Gradišća kot i zabavne i klapske pjesme iz Hrvatske, tako Andrija Benčić. U času pandemije su došli na ideju izadti drugu kompaktnu ploču, ka sadržava duhovne jačke.

Za treti CD su se odlučili za vesele, žive jačke. Naslov je trojezičan, ar imaju člane iz Gradišća i Ugarske kot i navijače, ki ne razumu hrvatski. Na CD-u se najdu uz klapske jačke iz Hrvatske i stare narodne jačke, ke su s instrumentalnom pratnjom i ke su novo aranžirane za većglasno klapsko pjevanje.

Treti CD Klapa Dičaki
Klapa Dičaki
CD sadržava 20 jačak, med njimi su narodne, klapske i kompozicije Ferija Sučića.

Emisija „Poslušajte priliku“ s jačkami iz CD-a „Treća klapska veza“ je danas, četvrtak u 18.15 na valu Radija Gradišće.

Prezentacija CD-a će biti u novembru u Vincjetu

Uz narodne pjesme kot na peldu „Zelena lipa j´gorila“, „Nasrid sela“ ili „Nij na svitu gorje žene“ su se odlučili i za kompozicije Ferija Sučića kot na primjer „Kad budu cvale djurdjice“ ili „Domovina, o Gradišće“.

Klape Dičaki se sastoji od 15 pjevačev. Dojduća prezentacija njeve trete cedejke je predvidjena 12. novembra u Vincjetu. Prvu prezentaciju su imali nedavno u Nardi. Cedejka stoji 15 eurov i se more kupiti od dojdućega tajedna kod Hrvatskoga kulturnoga društva online ili kod Kulturnoga društva Čembe, kot i kod kotrigov Klape Dičaki.

Klapa Dičaki će sudjelivati i pri Festivalu klapov 15. oktobra u Filežu.

Treti CD Klapa Dičaki nastup Narda
Kristina Glavanić
Klapa Dičaki je predstavio svoj treti CD u Nardi.