svitske visti
Reuters/Christian Mong
Reuters/Christian Mong
Svitske visti

Nimška: drugi stepen alarma zbog lifranja plina

Nimška vlada je zbog smanjenoga lifranja plina iz Ruske aktivirala drugi stepen alarma u hitnom planu o opskrbi plina. Situacija da je nategnuta. Austrije se tomu zasada nije pridružila.

Rabat za tankanje u Rumunjskoj

Rumunjska je za dojduće tri misece upeljala rabat za tankanje. Država da će preuzeti prilično 10 centov po litar šprita. Gornju granicu za cijene za šprit kot u Ugarskoj vlada nije zaključila.

Austrijanci imaju probleme s kolesterinom

Austrijanci imaju polag neke nove študije problem s kolesterinom, ki da prouzrokuje veliku škodu. Previsok kolesterin da je uzrok za 8,6 procentov svih smrtnih slučajev i za 28 procentov smrtnih slučajev zbog srca i krvotoka. Direktni i indirektni stroški da iznašaju svako ljeto 1,16 milijardov eurov.