Digitalni plakati platforma Forum4Gradišće
HKDC
HKDC
Školstvo i manjine

Digitalni plakati platforme Forum4Gradišće

Forum4Gradišće, skupna platforma Pedagoške visoke škole, Obrazovne direkcije i gradišćanskih narodnih gup, će kot svoj prvi skupni produkt izdati digitalne plakate za predmetnu nastavu u dvojezični osnovni škola.

Digitalni plakati platforma Forum4Gradišće
HKDC

Plakati ćedu jur početkom dojdućega školskoga ljeta stati na raspolaganje na svi tri manjinski jeziki, na hrvatskom, ugarskom i romskom, je rekao Martin Ivančić, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra (HKDC).

Martin Ivančić, predsjednik HKDC-a
ORF
Martin Ivančić je predsjednik Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra (HKDC).

Bolja koordinacija u izradnji i izdanju materijalov

Oko 15 ljet dugo su hasnovali zidne plakate na peldu o človićem tijelu, živina i povrću u različni škola, tako da su bili jur jako uškodjeni. U času pandemije i podučavanja doma (homeschooling) je HKDC kanio digitalizirati ove plakate, tako Martin Ivančić.

U Forumu kanu se bolje koordinirati u izradnji i izdanju novih školskih knjig i materijalov. Ako jedna manjina izdaje kakove podloge za podučavanje onda neka i druge narodne grupe profitiraju od njih ar je nastavni plan isti za sve narodne grupe kot i za nimšku dicu, je rekao Martin Ivančić.

Digitalne plakate moru hasnovati u razredu i doma

Prevodit ćedu digitalne plakate i na romski i ugarski jezik, zato će se skrbiti Obrazovna direkcija narodne grupe. Uzato postoju jezične djelaonice, ke isto djelaju na materijali za podučavanje.

Ča se tiče novih digitalnih plakatov, je moru učitelji projecirati beamerom na zid, je hasnovati na elektronskoj tabli u razredu, a dica je moru koristiti na svoji laptopi. Naravno da se svaki plakat more i stiskati, tako da dica moru na listu ispuniti zadaće, je rekao Martin Ivančić, predsjednik HKDC-a.

Predvidjaju svako ljeto novi projekt

Svako ljeto kanu izdjelati novi projekt, a momentano se djela na terminologiji za svaki predmet u sridnji škola kot su to na peldu povijest ili geografija. To će biti knjiga za učitelje, je rekao Martin Ivančić.

Djelo na tom da je jur skoro završeno, a sada ćedu pitati i druge narodne grupe je li kanu to imati, da bi se to onda prevodilo, tako Martin Ivančić.