Sigrid Maurer, Johannes Rauch i August Wöginger
APA/Tobias Steinmaurer
APA/Tobias Steinmaurer
Zdravlje

Vlada će dati već pinez za podvaranje

Savezna vlada je na medjunarodni dan podvaranja predstavila paket mjerov za sektor podvaranja. U dojdući dvi ljeti kanu podupirati to područje s jednom milijardom eurov, je nazvistio ministar za zdravlje i socijalne posle Johannes Rauch (Zeleni).

Najveći udio reforme na sektoru podvaranja je povišenje plaće zaposlenih. Za to je rezervirano 520 milioni eurov.

Sigrid Maurer, Johannes Rauch i August Wöginger
APA/Tobias Steinmaurer
Sigrid Maurer, Johannes Rauch i August Wöginger pri konferenciji za štampu

Kanu isplatiti misečne bonuse

Dodatne pineze ćedu ljetos i kljetu dostati naredno isplaćeno kot misečni bonus. To da će sve skupa iznašati prilično toliko kot dodatna misečna plaća.

Zvana toga ćedu ljudi u izobrazbi dostati doplatak od 600 eurov na misec a predvidjen je i štipendij od najmanje 1.400 eurov na misec za nove podvarače. Upeljati kanu i bonus od 1.500 eurov na ljeto za ljude, ki doma podvaraju svoje bližnje.