Radiomaša u Stinjaki
ORF
ORF
Crikva

Za tretinu već crikvenih istupov u Gradišću

Broj istupov iz Katoličanske crikve je lani opet narastao. Širom Austrije je prik 72.000 katoličanov ostavilo Crikvu. I u Gradišću je bilo za tretinu već istupov u prispodobi s 2020. ljetom.

U dijecezi Željezni je 2021. ljeta 1.719 vjernikov položilo svoje članstvo. U biškupiji je javljeno 184.458 katoličanov, to su prilično 62 procenti Gradišćancev.

Biškup Egidije Živković
ORF
Biškup Egidije Živković

Živković: točna analiza je potribna

Biškup Egidije Živković je tom prilikom rekao, da je potribna realistična interpretacija situacije isto tako kot kreativnost za znak žive Crikve. Aktualni trend pojačanih istupov iz Crikve da se mora gledati u kontekstu pandemije, tako Živković. Društvo da doživljava najveću iznimnu situaciju, nesigurnost i polarizaciju od konca Drugoga svitskoga boja. A to ta naliže i Katoličansku crikvu, je naglasio biškup Egidije Živković.