Osnovna škola Trajštof
ORF
ORF
Retrospektiva

Školstvo i kronika 2021.

Korona nas je i ljetos sprohadjala krez društveni i poslovni žitak. Po lockdownu su krčme, hoteli i kulturne institucije opet otprle, a u novembru je opet došao lockdown. Pod situacijom osebujno trpu mladi ljudi i školari. U Novoj Gori su dica dostala novu svitlu školu od driva.

Nova osnovna škola u Novoj Gori

Pri gradnji nove škole Nove Gore su se zgledali na moderne potriboće pri podučavanju. Osebujno gizdavi su na novu dvoranu za tjelovježbanje. Nova škola od driva je stala prilično dva milione eurov.

Osnovna škola Nova Gora
ORF

Iris Žoter nova direktorica Dvojezične gimnazije Borta

S 1. augustom je 44-ljetna Iris Žoter iz Sigeta nastala nova direktorica Dvojezične gimnazije u Borti. Preuzela je peljanje škole od Martina Živkovića iz Stinjakov, ki je 2020. ljeta stupio u mirovinu. Žoter je od 2008. ljeta učiteljica hrvatskoga i ugarskoga jezika u školi i kulturna aktivistica ugarske narodne grupe.

Iris Žoter
ORF

Recital kot online naticanje

Svoje jezično znanje je prik 130 dice med 8 i 14 ljet pokazalo pri 13. Recitalu, naticanju u recitiranju pjesmic Hrvatskoga kulturnoga društva. To su ljetos održali samo online, tako da su sudioniki poslali svoje prinose i recitale kot video.

Jurorke pri naticanju, Recital 2021
ORF

OŠ Filež snimila većjezičnu jačku za 100 ljet Gradišće

Osnovna škola Filež je prilikom 100. jubileja Gradišća za školsko naticanje snimila jačku „Selo u Gradišću“ u svi četiri jeziki gradišćanskih narodnih grup. Videom jačke su sudjelivali pri zemaljskom školskom naticanju prilikom 100. obljetnice Gradišća.

Školari snimaju jačku
OŠ Filež

Prva apsolventica študija gh jezika u Željeznu

Ana Marija Sagmeister iz Stinjakov je prva apsolventica študija gradišćanskogahrvatskoga jezika za sekundarni stepen – ada za sridnje i više škole na Pedagoškoj visokoj školi. Mlada učiteljica je i talentirana jačkarica. U mjuziklu Fantom opere u Novom Gradu je igrala jednu od glavnih ulogov.

Anna-Maria Sagmeister i „Fantom opere“
ORF

Ana Fleischhacker u mjuziklu

Nadarena 18-ljetna Ana Fleischhacker je igrala glavnu ulogu u mjuziklu „Little women“ u Mödlingu. Mjenovka je igrala emancipiranu ženu za vrime, kad to još nije bilo po sebi razumljivo.

Ana Fleischhacker jači mjuzikl „Little women“
ORF

Koncert mladih talentov u Kugi

U Kugi u Velikom Borištofu su se predstavili mladi nadareni muzičari s klasičnimi i drugimi kompozicijami. Nastupili su Dolnjopuljanke Anna Kornfeind i Claudia Fellinger, Pinkovčan Alex Vuković kot i Stinjak Marko Kölbl.

Večer pjesam Kuga
ORF

Nagradjen bubnjar Nikolai Borota

Malo glasniju muziku preferira 16-ljetni Nikolai Borota iz Mjenova. Bubnjar je med dobitniki ljetošnjih Austrian drummer awards, medjunarodno naticanje za mlade bubnjare. Ljetos je stručni žiri ocijenio videoklipe mladih bubnjarov.

Nikolai Borota Austrian drummer awards
Nikolai Borota

750 ljet Vorištan

U Gradišću su se ljetos neka sela ljetos spomenula svoje povijesti. Poduzetniki Vorištana su prilikom 750. jubileja sela stvorili inovativne produkte, kot poseban liker, vorištanski kruh ili osebujnu jubilarnu tortu.

Torta prilikom 750. obljetnice Vorištana
ORF

450 ljet Novo Selo

Doseljenje Hrvatov pred 450. ljeti je bio povod za brojne priredbe u Novom Selu na Hati. Uz drugo je Društvo za muzej i kulturu pozvalo na malu zabav u četire vrte sela s Basbaritenori, Hatskim kolom i naraštajnom grupom Pelikani, da opet zaglušu stare novoseoske jačke.

Onlinepredavanje 450 ljet Hrvati Novo Selo
Općina i Društvo za muzej Novo Selo

Iskapanje humkov u Čembi

Na drugi način zaživiti se u još starju povijest svoje domovine su se mogli zainteresiranu u Čembi pri stručnom peljanju kod humkov iz rane željezne dobe. U okviru EU-projekta ArcheON su arheologi otvorili grob znamenite peršone iz vrimena 800 do 400 ljet pred Kristušem.

Čemba humki iskapanja ArcheOn
ORF

Mufloni u sjevernom Gradišću

Na protuliće su snimke črijede muflonov, divljih ovac, začudila Gradišćance. Mufloni, ki potiču iz Korzike, živu naredno od koncem 1960ih ljet u loza sjevernoga Gradišća. Naselili su se i u klimpuškoj i cindrofskoj lozi.

Mufflonherde Leithagebirge
Rupert Johann Schicho