Paul Gludovatz (Ried)
GEPA/David Rodriguez
GEPA/David Rodriguez
Smrtni Slučaj

Umro je trener Pave Gludovac

Umro je jedan od najuspješnijih austrijanskih nogometnih trenerov, rodjeni Celindofac Pave Gludovac. U noći od petka na subotu je preminuo 75-ljetni od posljedic infekcije koronavirusom. Pave Gludovac je od 1981. do 2008. ljeta bio trener različnih naraštajnih reprezentacijov. Med najveće uspjehe broji ulaz u semifinale svitskoga prvenstva ispod 20-ljetnih u Kanadi 2007. ljeta.

Austrijanska reprezentacija pod trenerom Pavom Gludovcem je onda položila četvrto mjesto.

Pave Gludovac 2007. ljeta
ORF
Pave Gludovac 2007. ljeta

Prema Hrvatskoj redakciji je onda rekao Pave Gludovac da si je već očekivao. O bilanci toga prvenstva je rekao prema Hrvatskoj redakciji da je rezultat za njega bio premali. Četvrto mjesto da nije treto ni drugo ni prvo, „a kad dojdeš jednoč tako daleko onda kaniš imat i medaliju“, ovako Pave Gludovac 2007. ljeta.

Onde u Kanadi da su bile teške mogućnosti treniranja tako da su našli mogućnost treniranja na terenu nogometnoga kluba Croatia Toronto. Pri tom da je Pavi Gludovcu pomogao i hrvatski jezik. „Sigurno mi je pomogao!“, ovako Pave Gludovac i najlipše da je bilo kad su onda navečer htili skupa siditi i jisti i se po hrvatsku razgovarati.

Paul Gludowatz
ORF

Uspješan kot trener SV-a Rieda

Pave Gludovac je bio uz drugo i trener saveznoligašev TSV-a Hartberga i SV-a Rieda. S gornjoaustrijanskom momčadom je 2011. ljeta dobio Austrijanski nogometni kup i postao je jesenski meštar.