bilanca igrokaz Uzlop 2021 zloduh lumpanja
ORF
ORF
Igrokaz

Uspješna kazališna produkcija u Uzlopu

U Uzlopu je nedilju bila zadnja od četirih predstavov ljetošnjega igrokaza Tamburice Uzlop „Zloduh lumpanja“. Na uzlopskoj pozornici su stali 22 glumci, a pratilo ih je oko 15 tamburašev pod peljanjem Jivaca Krupića.

U Nestroyjevomu originalu jaču protagonisti šalne kuplete. U Uzlopu su na mjesto tih kupletov igrali instrumentalne kusiće. Režiserka kusića Ljuba Sinovac je pozitivno bilancirala sezonu.

Premijera „Zloduh lumpanja“ Uzlop
ORF
22 glumci su stali na pozornici ljetošnje kazališne produkcije u Uzlopu
Ljuba Sinovac
ORF
Ljuba Sinovac je peljala režiju i je igrala ognjenoga, „Zloduha lumpanja“.

Od predstave do predstave već publike

Na premijeru nije došlo toliko publike, ali zato je sve već gledateljev bilo pri ostali predstava. Najveć gostov da je bilo zadnji dan nedilju. To je režiserku Ljubu Sinovac jako veselilo.

Ona misli, da ljudi nisu kanili siditi maskami pri predstava. Ali zbog 3G-mjerov nisu bile potribne maske, tako da je bilo i kod svake predstave već publike, tako Ljuba Sinovac.

bilanca igrokaz Uzlop 2021 zloduh lumpanja
ORF
Prave intenzivne probe su imali glumci stoprv u augustu.

Teški preduvjeti za realizaciju kazališne produkcije

Obično prikazuju svako drugo ljeto igrokaz koncem aprila, početkom maja na uzlopskoj pozornici. Zbog lockdowna su imali prilično misec dan online-probe, pri ki su štali tekste. U juniju su nastavili probe, ali ispalo im je šest glumcev, ke su morali nadomjestiti. Intenzivno probati su počeli stoprv u augustu, tako da je ljetošnji igrokaz bio stoprv u oktobru.

Pokidob se glumci i tamburaši skoro trifrtalje ljeta nisu vidili, je bilo teško je motivirati za redovite probe. Ali ipak je bio ov kazališni projekt važan za povezanost unutar grupe, je rekla Ljuba Sinovac.

Mirko Sinovac
ORF
Mirko Sinovac je i ljetos opet adaptirao šalni igrokaz za uzlopsku pozornicu.

Mirko Sinovac je opet predjelao kusić za uzlopsku pozornicu

Šalni igrokaz s muzikom Tamburice Uzlop „Zloduh lumpanja“ je prepisao Mirko Sinovac po motivi Nestroyjevoga „Lumpazivagabundusa“.

 bilanca igrokaz Uzlop 2021 zloduh lumpanja
ORF