Kronika

U Stinjačkom Vrhu svečuju par jubilejev

U Stinjačkom Vrhu su nedilju imali veliku seosku feštu. Svečevali su 30 ljet samostalna općina, 70 ljet ognjobranski stan i 50 ljet crikva. Pri maši su blagoslovili renoviranu crikvu i mali zvon, koga je darovao biškup Egidije Živković. U saniranje crikve su uložili 140.000 eurov. Stroške su si dilili biškupija, općina i Zemlja.

Emil Grandić, ki je 26 ljet dugo bio načelnik Stinjačkoga Vrha, je istaknuo da su na početku bili siromašna općina. Do 1991. ljeta da su pripadali Fratrovomu Selu i Vrhu (Wörterberg).

Fotostrecke mit 6 Bildern

U Stinjačkom Vrhu svečuju seosku feštu prilikom par jubilejov
općina Stinjački Vrh
Seoska fešta u Stinjačkom Vrhu
U Stinjačkom Vrhu svečuju seosku feštu prilikom par jubilejov
općina Stinjački Vrh
Seoska fešta u Stinjačkom Vrhu
U Stinjačkom Vrhu svečuju seosku feštu prilikom par jubilejov
općina Stinjački Vrh
Seoska fešta u Stinjačkom Vrhu
U Stinjačkom Vrhu svečuju seosku feštu prilikom par jubilejov
općina Stinjački Vrh
Seoska fešta u Stinjačkom Vrhu
U Stinjačkom Vrhu svečuju seosku feštu prilikom par jubilejov
općina Stinjački Vrh
Seoska fešta u Stinjačkom Vrhu
U Stinjačkom Vrhu svečuju seosku feštu prilikom par jubilejov
općina Stinjački Vrh
Seoska fešta u Stinjačkom Vrhu

Prilikom 50-ljetnoga jubileja crikve da su temeljno renovirali zgradu. Obnovili da su nutarnje i vanjske dijele crikve, tako da odgovaraju današnjemu standardu, ovako Emil Grandić dalje.

Pri seoskoj fešti kod općinskoga centra Stinjačkoga Vrha je nastupilo Stinjačko Kolo.