Onlinepredavanje 450 ljet Hrvati Novo Selo
Općina i Društvo za muzej Novo Selo
Općina i Društvo za muzej Novo Selo
Politika

Novo Selo je „Zdravo selo“

Općina Novo Selo je pred kratkim primila tablu „Zravo selo“ za akcije okolo zdravoga, skupnoga i socijalnoga žitka u selu. Akcije su pokrenuli pred prilično trimi ljeti u djelatnom nadstranačkom krugu.

Djelatni krug pelja vračitelj Wolfdieter Skodler. U kviru akcije su si premislili program, ki sadržava već nek samo gimnastiku i šport tako Skodler. Njim ide pred svim za to, da se bolje upoznaju sve generacije. Pogledali su si ke resurse imaju u selu, gdo se čim bavi i znaju, ki potencijal imaju u selu, je naglasio Wolfdieter Skodler.

Wolfdieter Skodler
ORF

Povezivanje znanja svih generacijov

Uz drugo su imali tečaje za plesanje i yoga ali i šetanje po hataru s Aurelijom Ambruš, ka im je pokazala ke biljke se moru kako hasnovati. Plaketa „Zdravo selo“ je motivacija, da nastavu različne akcije. Socijalni aspekt da je još važniji nego gibanje, je rekao Wolfdieter Skodler. Kad su generacije u dijalogu onda hasnuju znanje od svakoga, ar nije tako, da starja generacija zna sve najbolje a mladi ništ tako Skodler. Tablu „Zdravo Selo“ ćedu počvrstiti ispod seoske table Novoga Sela.