burnout
ORF
ORF
Zdravlje

Doplatak za psihoterapeute

Zemlja Gradišće je pokrenula dvoljetni pilotni projekt za podupiranje psihoterapeutic i terapeutov u zemlji. Za svaku uru terapije će Zemlja darovati doplatak od 10 eurov. Ova mjera neka osigurava ponudu psihoterapije u odgovarajućem kvalitetu je rekao zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil.

Zemaljski savez za psihoterapiju pozdravlja pilotni projekt ar s ovim da se cijeni djelo psihoterapeutic i terapeutov u zemlji.