Dušobrižnik Jandre Karall je 85 ljet star
ORf
ORf
Kronika

Umro je duhovnik Jandre Karall

Jandre Karall, bivši farnik Bandola umro je pandiljak dopodne u 87. ljetu života. Rodjen je u Velikom Borištofu i je 1958. ljeta zaredjen za duhovnika. Službovao je u Rohuncu, Štikapronu i Bandolu. Od 1975. ljeta do svojega umirovljenja 2000. ljeta je bio farnik Velikoga Petarštofa.

Jandre Karall je četrnaest ljet dugo bio dušobrižnik na zemaljskoj bolnici u Borti. Kot farnik Bandola je pred vrijeda 20-imi ljeti dao izgraditi kapelu u Parapatićevom Brigu, ka je posvećena hrvatskomu svecu Nikoli Taveliću.

Nadzornik za hrvatski vjeronauk u Gradišću

Jandre Karall je bio i nadzornik za hrvatski vjeronauk u Gradišću i desetnik dekanata Rohunac. Podučavao je vjeronauk u višoj tehničkoj školi u Pinkafelju, a bio je kotrig Savjeta svećenikov i Pastoralnoga savjeta.

Dušobrižnik Jandre Karall je 85 ljet star
ORF
Duhovnik Jandre Karall je umro u 87. ljetu života

Disertacija o vjerskoj književnosti gradišćanskih Hrvatov

Na Bečanskom sveučilišću je Jandre Karall napisao 1967. ljeta disertaciju o vjerskoj književnosti današnjih gradišćanskih Hrvatov do početka 19. stoljeća. Znanstveno se je bavio i s drugimi gradišćanskohrvatskimi temami i je redovito pisao vjerske članke u Crikvenom glasniku.

Za svoje dugoljetno djelovanje je Jandre Karall primio i časni znak zemlje Gradišće.

Pobožnost i maše zadušnice

Jandre Karall je živio zadnje vrime u domu za podvaranje u Velikom Petarštofu. Vjerniki ćedu se moći oprostiti od pokojnoga utorak u 15.00 uri pri kratkoj pobožnosti na trgu pred kompetencijskim centrom za podvaranje. Termini za maše zadušnice u Bandolu i Velikom Petarštofu još nisu poznati. Pokop urne će biti u Parapatićevom Brigu.