Polumaraton Stinjaki
ORF
ORF
Šport

25. polumaraton u Stinjaki

U Stinjaki su subotu navečer priredili 25. polumaraton. Organizator je seoski trkački klub LC Tiger. Sudioniki su mogli bižati polumaraton – ada 21,1 kilometar, trke u dužini od 8,4 i 4,2 kilometre, se naticati u Nordic walkingu a imali su i vlašću disciplinu za dicu.

Pri jubilarnoj športskoj priredbi u Stinjaki je sudjelivalo oko 350 ljudi, zbog korone malo manje. Predsjednik društva LC Tiger, Rudi Grandić je zadovoljan s razvitkom priredbe.

Od hobija do velike strasti

„Na početku smo bili ruke pune trčakev ki su trčali, pak smo rekli lipo bi bilo kad bi imali društvo. Onda smo u staroj školi imali i mužiku i smo tancali. Pak smo rekli ovo je premalo, mi smo športaši, ako ča, onda ćemo veljek napraviti polumaraton“, je rekao predsjednik društva, Rudi Grandić.

Na početku, pred oko 20 ljeti da su brzo došli na 300 do 400 sudionikov, ča je s ljeti onda naraslo na 500 ljudi. Pred oko 20 ljeti su održali i Državno prvenstvo u Stinjaki kade je sudjelivalo kih 1.200 ljudi.

Polumaraton Stinjaki
ORF
Rudi Grandić, Predsjednik društva LC Tiger

Svi se držu na sigurnosne mjere

Pri polumaratona su valjale sigurnosne mjere protiv širenja koronavirusa, tako kot i pri svakoj drugoj športskoj priredbi u Austriji. Kontrolirali su 3G pravilo, a to je polag riči organizatora prez problemov funkcioniralo.

Kenijanac je dobio polumaraton u Stinjaki

Dobitnik polumaratona u Stinjaki je trkač iz Kenije John-Njuguna Kuria, ki je za prik 20 kilometrov tribao 1:07:53. Najfriža ženska trkačica je bila Evi Streithofer iz Štajerske. A najbolji trkač iz Stinjakov je bio Jussy Fabšić, ki je završio na 21. mjestu.

Stinjačko društvo za bižanje LC Tiger ima 40 aktivnih kotrigov. Svi skupa su organizirali i pripravili jubilarni 25. polumaraton u Stinjaki.

Polumaraton Stinjaki
ORF
Najbolji trkač iz Stinjakov, Jussy Fabšić

Fotostrecke mit 16 Bildern

Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF
Polumaraton Stinjaki
ORF