Završetak Ljetna škola folklora
Hrvatska matica iseljenika
Hrvatska matica iseljenika
Folklor

Planirana Ljetna škola hrvatskoga folklora

U Zadru ćedu ljetos opet prirediti Ljetnu školu hrvatskoga folklora. Održat ćedu ju od 1. do 12. augusta. Težišće Ljetne škole hrvatskoga foklora je ov put alpska zona.

U alpsku zonu slišu i jačke i tanci Gradišćanskih Hrvatov, ke ćedu predstaviti i zavježbati Lidija Novak i Filip Tyran od Kolo Slavuja.

Polazniki ćedu biti podiljeni u tri grupe

Renomirana škola folklora će sadržavati tri djelaonice, naime za ples, tambure i tradicijska glazbala. Programski peljač Škole je Andrija Ivančan, za tamburaški tečaj je nadležan Tibor Bun i maestro Siniša Leopold kot gost predavač. Djelaonicu tradicijskih instrumentov će peljati Vjekoslav Martinić.

Ograničen broj i osebujne regule zbog korone

Broj sudionikov je ljetos zbog korone ograničen. Za sudionike valja 3-G-regula i obaveza registriranja. Ljetnu školu folklora priredjuje Hrvatska matica iseljenika. Zimsku školu hrvatskoga folklora su zbog pandemije održali u virtualnom obliku.