Na nogometnom igrališću u Stinjaki pripravljaju novi travnik
Općina Stinjaki
Općina Stinjaki
Stinjaki

Novi travnik za nogometno igrališće

U Stinjaki je općina dala obnoviti travnik i napravu za poljivanje nogometnoga igrališća. Staru travu su odstranili i tla pripravili za novo posijanu travu. Investirali su oko 40.000 eurov. Na nogometnom igrališću se trenira naraštaj FC Stinjakov s prik 30 dice, seniori i Flag-Football-momčad „Ozeloti“.

Isto u Stinjaki je društvo za tenis priredilo dičji kemp. Došlo je 41 dite, da se nauči igrati tenis.

Tenis Kemp u Stinjaki
Općina Stinjaki
Sudioniki tenis kempa u Stinjaki