s  liva: jubilari Fredi i Hanzika Huszar, načelnik Wolfgang Kovač
općina Pandrof
općina Pandrof
Jubilej

Dijamantni pir hižnikov Huszar u Pandrofu

U Pandrofu su hižniki Fredi i Hanzika Huszar svečevali dijamantni pir, to je 60 ljet skupnoga hištva. 80-ljetna Hanzika i 84-ljetni Fredi imaju jednoga sina, jednu kćer i dva unuke.

Načelnik Wolfgang Kovač je u ime općine Pandrof čestitao dijamantohižnikom Frediju i Hanziki Huszar. Fredi Huszar „Bajsov“ se je izučio slagara u tiskari Horvath u Niuzlju, kot takov je djelao u Beču, kašnje se je zaposlio kot Austrijanskih saveznih željeznic a na zadnje kod Petrokemije Danubia.