Petar Rosandić
privatna slika
privatna slika
Kronika

Odlikovan Petar Rosandić alias „Kid Pex“

Petar Rosandić, ki je u Austriji poznat kot reper, aktivist i predsjednik nevladine organizacije „SOS Balkanroute“, je dobio nagradu „Ličnost 2021. ljeta“. Nagrada se dodiljuje svako ljeto na „Bečanski tajedni integracije“ grada Beča.

Petar Rosandić
privatna slika

Nagradom se honorira angažman 37-ljetnoga Rosandića za bigunce i migrante u Bosni i Hercegovini.

Petar Rosandić
privatna slika