Poljanci
ORF
ORF
Kultura

MiniMetron 2020. za Mlade Poljance

Hrvatski centar u Beču će dodiliti omladinsku kulturnu nagradu MiniMetron za 2020. ljeto Mladim Poljancem. Naraštajnu grupu Poljancev iz Vulkaprodrštofa peljaju braća Julija i Lukas Kornfeind i Martina Špiranec. O jednoglasnoj odluki je rekao govorač žirija, Aleksander Vuković, da su Mladi Poljanci na inovativan način u internetu omogućili dici, da se doma vježbaju.

Mladi Poljanci su postavili na vlašći onlinekanal prinose, pomoću kih moru dica doma jačiti, igrati se i govoriti po hrvatsku. A to da su podilili na različne prilike kot Vazam, ljeto, Božić i mesopust, veli Aleksander Vuković:

Youtube-kanal Mladih Poljancev
ORF/Petra Maria Zsivkovits
Božični prinos Mladih Poljancev za dicu

Različna tematska područja su Mladi Poljanci obdjelali na šalan i pedagoški vridan način a pokidob je to ponuda u internetu moru i svi drugi, ki kanu, profitirati od toga, ne samo seoska dica, naglašava Aleksander Vuković.

Naprikdavanje MiniMetrona Julijanu Himmelbaueru
ORF
MiniMetron dodiluju za peldodavne projekte za dicu

O načinu dodiljenja se još pominaju

Je li ćedu dodiliti nagradu Mladim Poljancem uživo će odvisiti od razvitka pandemije. Ako to bude moguće, ćedu to činjiti pravoda pod sigurnosnimi mjerami, je rekao Alexander Vuković. O tom da još diskutiraju.

Youtube-kanal Mladih Poljancev
ORF/Petra Maria Zsivkovits
Angelika i Julija Kornfeind na youtube-u

Put Mladih Poljancev da kaže i drugim mnogovrstnost, kako se more s dicom i za dicu djelati i tako gajiti hrvatski jezik, je rekao govorač žirija.