savjeti sastanak potribovanje šest narodne grupe
ORF
ORF
Manjine

Konferencija predsjednikov Savjetov

Martin Ivančić je potvrdjen kot govorač Konferencije predsjednikov i potpredsjednikov svih austrijanskih Savjetov narodnih grup skupa s Bernardom Sadovnikom od Koruških Slovencev.

Konferenciju su utemeljili početkom 2000-ih ljet s ciljem da moru zajedno nastupati pred vlasti i političkimi zastupniki.

Nuditi podučavanje u manjinski jeziki i u gradi

Neformalni gremij se pred svim bavi izgradnjom naobrazbe u materinskom jeziku izvan teritorija narodnih grup, je rekao Martin Ivančić, potpredsjednik Savjeta hrvatske narodne grupe i govorač Konferencije.

Mladi ljudi se odselu iz Gradišća i idu u centre ili grade kot su to Beč i Grac, kade najdu posao i stanuju. Njeva dica nimaju po sadašnjem školskom zakonu pravo na podučavanje na manjinskom jeziku, ada na gradišćanskohrvatskom, slovenskom ili na drugom manjinskom jeziku, ar živu izvan teritorija narodnih grup.

Martin Ivančić
ORF
Martin Ivančić je potvrdjen kot govorač Konferencije predsjednikov i potpredsjednikov svih austrijanskih Savjetov narodnih grup…
Bernard Sadovnik
ORF
…isto tako Bernard Sadovnik od Koruških Slovencev…

Izviditi je li postoji interes za naobrazbu u manjinski jeziki

Zastupniki svih narodnih grup se zalažu zato, da se to minja, i da imaju roditelji i njeva dica pravo na podučavanje na materinskom jeziku izvan Gradišća, ako je dost dice, tako Martin Ivančić. Ugri da su u Beču jur počeli s trimi ugarskimi razredi.

Sada kanu evaluirati, koliko roditeljev i dice želji na primjer naobrazbu na gradišćanskohrvatskom jeziku. Zato kanu stupiti u kontakt s trimi gradišćanskohrvatskimi društvi u Beču, da bi im posredovali kontakte i da bi vidili, je li postoji interes od strani roditeljev, tako Martin Ivančić.

Izdjelaju školski materijal za podučavanje na daljinu

Osebujno teško je situaciji za manjine u času pandemije, zato imaju suradnju s Pedagoškom visokom školom za izradnju odgovorećega materijala za podučavanje. Na njemu se jur djela i ga kanu čim prlje zgotoviti.

Konferencija upozorava Vladu i druge odgovorne nato, da ne zabu pri takozvanom distance-learningu, kot se to jur stalo, na podučavanje manjinskih jezikov. Kad korigiranje postojeće odredbe je teže nego to pred tim zeti u obzir, je rekao Martin Ivančić.

U pogledu na proširenje naobrazbe u materinskom jeziku će biti 3. marca sastanak sa zastupniki grada Beča, ovako Martin Ivančić dalje.

PK Volksgruppen Sebastianplatz 17.12. Wien, Somogyi Attila, Hollos Josef, Bernard Sadovnik, Karel Hanzl, Martin Ivancsics, Emmerich Gärtner-Horvath und Stanko Horvath
orf | pavla rašnerová
Predsjedniki i potpredsjedniki svih austrijanskih Savjetov narodnih grup (snimka iz 2019. ljeta).