U bolnici u Željeznu cipu suradnike
ORF
ORF
Korona

Strategija cipljenja za Gradišće

Zemaljska vlada je skupa sa zastupniki Vračiteljske komore Gradišće prezentirala strategiju za cipljenje protiv Covida-19 u zemlji. Predvidjeno je brzo cipljenje ljudi, ki pripadaju grupi s visokim rizikom i suradnikov u zdravstvenom sektoru. U planu je i sistem najave svih onih ljudi, ki se kanu dati cipiti.

Do konca januara bi u Gradišću moralo stati na raspolaganje oko 4.500 dozov cipiva, misli zemaljski savjetnik za socijalne posle Leonhard Schneemann (SPÖ).

Prioritet pri cipljenju imaju stanari u socijalni i podvarački domi, ljudi ki su prik 80 ljet stari i perzonal u zdravstvenom sektoru. Mogućnost cipljenja će i za nje biti dobrovoljno. U pogledu na ostale stanovnike Gradišća je predvidjen sistem najave. Konkrete plane kanu predstaviti koncem dojdućega tajedna.