Petar Tyran, ured Hrvatske novine
ORF
ORF
Mediji

Redovita ponuda za dicu u Hrvatski Novina

Hrvatske Novine pripravljaju redovitu ponudu za dicu. Dvi nove urednice tajednika Gradišćanskih Hrvatov, Diana Jurković iz Uzlopa i Tereza Grandić iz Stinjakov ćedu svaki tajedan prirediti dvi strani za dicu.

Svaki tajedan ćedu posvetiti dici jednu odredjenu temu, je rekla Diana Jurković. Polazeći od težišne tematike ćedu sastaviti povidajke, ganjke, pjesmice, igre ili upute za bastljanje. Njim je važno, da ne budu morali roditelji proštati dici sadržaj, nego da se dica budu mogla aktivno baviti ovom ponudom Hrvatskih novin.

Diana Jurković
ORF
Diana Jurković oblikuje s kolegicom Terezom Grandić duplericu za dicu u Hrvatski Novina

Ponuda za dicu različne starosti

Tribat će se i neka jezična kompetencija, ka će se ovim putem moći još poboljšati. Ali ponude će biti za manju dicu u čuvarnici, ka ćedu moći ovako jačati svoj jezik. Za ovo djelo su nove urednice i dostale tipe kot i čuda materijala od prijateljskih pedagogic u škola.

Tereza Grandić od Kulturne inicijative Stinjaki
ORF
Tereza Grandić je nova urednica Hrvatskih Novin

U budućnosti kanu i sudjelivati s učitelji. Sada da najprvo pripravljaju šarolik dizajn, ki se neka jasno razlikuje od drugih stran u Hrvatski Novina, je rekla Diana Jurković, ka će skupa s Terezom Grandić oblikovati duplericu za dicu u Hrvatski Novina.