Coronatest
ORF
ORF
Korona

Brzi koronatest u patika

Od ovoga tajedna postoji u austrijanski patika mogućnost testiranja na koronavirus. Usluga ovih brzih testov u gradišćanski patika dosle još nije jako proširena, je rekla Julija Kornfeind, potpredsjednica gradišćanske Komore patikarov.

Test za detektiranje antigenov kaže je li je pacijenat u trenutku inficiran. Ov test je mišljen za ljude, ki su zdravi i ki kanu ipak znati je li imaju ta virus u sebi, ovako Julija Kornfeind. Ljudi, ki se ćutu betežni, da je boli vrat ili glava ili ako imaju temperaturu, neka kontaktiraju svojega vračitelja.

Koronatest u patika si mora svaki sam platiti

Brzi koronatest stoji med 25 i 50 eurov, koga si mora svaki sam platiti. Prednost je, da ide brzo – po oko 15 minut da se zna rezultat.

Julija Kornfeind Poljanci snimaju videoclipe za dicu
ORF
Julija Kornfeind, potpredsjednica gradišćanske komore patikarov

Brzi test da je dost siguran

Brzi Koronatest u patika tako funkcionira da se zame bris iz grla ili iz nosa. Test je po europskom zakonu certificiran i je po riči Julije Kornfeind dost siguran. Ipak da nima tu točnost i senzibilnost kot takozvani PCR test, ki se mora slati u labor.

Do sada samo dvi patike

Brze koronateste nudi zasada patika u Pajngrtu i Salvatorska patika u Željeznu. Julija Kornfeind s tim računa da ćedu se u budućnosti daljnje patike javiti za ovu uslugu. Poželjno bi bilo da Zemlja Gradišće postavi u svi kotari kontejnere kamo bi mogli dojti ljudi na testiranje.