Die Fachhochschule Burgenland in Eisenstadt (FH)
ORF
ORF
Naobrazba

Početak novoga semestra na FH-u Gradišće

Na Stručnoj visokoj školi Gradišće (FH) je za oko 1.000 študentov počeo novi semestar, ki stoji u znaku korone. Zbog toga su na sidišći škole u Željeznu i u Pinkafelju izdjelali koncept za sigurnost kih 2.500 študentov i študentic protiv širenja koronavirusa.

Stručna visoka škola Gradišće nudi i izobrazbu u hrvatskom jeziku. Uz drugo ima suradnju sa sveučilišćem u Puli.

Fachhochschule Pinkafeld (FH)
ORF