Manjinsko školstvo

Zastupniki Savjeta u ministarstvu za obrazovanje

Konferencija predsjednikov i potpredsjednikov Savjetov za narodne grupe je bila pandiljak u Beču na razgovori u ministarstvu za obrazovanje. Išlo je za potribovanja u pogledu na poboljšanje izobrazbe u manjinski jeziki i izvan dvojezičnoga prostora, ada u Beču kot i za modificiranje Manjinskoga školskoga zakona.

O tema razgovorov je rekao predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu Stanko Horvat, da je bilo tema početak školskoga ljeta u pogledu na koronu, i kako će se dalje deljati.

Na dalje su tematizirali manjinsko školstvo odnosno ponudu toga u Beču i kako bi se to moglo realizirati, da sve narodne grupe imaju mogućnost dvojezičnoga školstva u Beču.

Stanko Horvath, sjednica Savjeta za hrvatsku narodnu grupu
ORF
Stanko Horvath, predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu

Tema su bili i problemi dvojezičnoga školstva u Gradišću

Ali bavili su se i s problemi dvojezičnoga školstva u Gradišću. Na primjer tim, da se dica moru svaku dob odjaviti od dvojezičnoga podučavanja, tako da škole ne moru planirati za cijelo ljeto, ča je velik problem u škola. Tema je bila i ponuda dvojezičnih škol u općina s niskim brojem školske dice, je rekao Stanko Horvath.

Pri razgovori u ministarstvu je sudjelivala i nadzornica za manjinsko školstvo u Gradišću, Karin Vukman-Artner. Sudjelivali su zastupniki svih Savjetov naronih grup u Austriji, ada Hrvati, Ugri, Romi, Slovenci, Čehi i Slovaki.