Generalna sjednica Mladine Filež
Mladina Filež/ Facebook
Mladina Filež/ Facebook
Društvo

Čuković nadalje na čelu fileške mladine

Mladina Filež je nedavno pri generalnom spravišću odibrala novi odbor. David Čuković je pri tom potvrdjen kot predsjednik. Filežac, ki tim stoji sada jur peto ljeto na čelu fileške mladine, je rekao da su ljetos zbog koronavirusne krize morali otpovidati sve priredbe.

Svako ljeto da imaju u ljeti turnir u odbojki na pjesku. Toga ljetos nije bilo ar je bilo prepogibelno ovakovo naticanje prirediti, je rekao David Čuković.

Obično organiziraju par priredab tokom ljeta

Pri normalni uvjeti organiziraju i večere s grilanjem a redovito da imaju i veliku feštu, kot na primjer lani prilikom 20. obljetnice postojanja Mladine Filež.

Odbor Mladine Filež:
predsjednik: David Čuković
zastupnik: Philipp Kuzmić
blagajnik: Gregor Kuzmić
zastupnik: Lukas Mikač
tajnica: Alina Balog
zastupnica: Johanna Peszt

Za ljetos je predvidjen parti prilikom Halloweena ali jeli ćedu tu priredbu zaista moć organizirati nije jasno.

Mladina Filež ima i društvene prostorije uz općinsku knjižnicu kade se moru sastati. Ove prostorije su tri misece dugo bile zatvorene zbog korone. Sada da je opet otvoreno i polako da se mladi ljudi opet družu, ovako David Čuković dalje.

Generalna sjednica Mladine Filež
Mladina Filež/ Facebook
Logo Mladine Filež

Još pred koronom da su počeli sanirati društvene prostorije. Saniranjem da kanu sada nastaviti. Fileška mladina broji 52 kotrige.