Gornja Pulja
ORF
ORF
Politika

Fazekaš: investicije za kotar Gornja Pulja

Kotar Gornja Pulja je u rankingu budućnosti svih austrijanskih političkih kotarov dostignuo 86. mjesto od ukupno 94. Prilikom toga poslanik Narodne stranke u zemaljski sabor Patrik Fazekaš potribuje od Zemlje Gradišće investicijski paket za kotar.

Paket neka kotaru doprimi već djelatnih mjest, bolju zdravstvenu opskrbu i bolji javni promet. Konkretno potribuje Fazekaš, neka Zemlja poduplja svotu od 4 milioni eurov, kimi će Savez podupirati općine u kotaru Gornja Pulja.

Dobar životni kvalitet i ospkrba obdanišći za dicu u kotaru

Analiza, ku je napravilo poduzeće Pöchhacker Innovation Consulting, kaže da se je kotar Gornja Pulja u prispodobi s lanjskim ljetom poboljšao za sedam mjest.

Kotar drži prilično dobar nivo na području inovacije, ar ima širom Austrije šestonajvišu ratu pri utemeljenju poduzeć, a uza to i kod indikatorov za životni kvalitet kot su to najniža rata kriminalnosti i dobra ospkrba obdanišći za dicu.

Slab razvitak kotara kod indikatorov za djelatni sajam

Slab nivo kaže kotar Gornja Pulja kod demografskih indikatorov to znači kod porodov i udjela i doseljavanja mladih odrašćenih. Na zadnjem kraju rankinga leži kotar kod većine indikatorov za djelatni sajam.

Patrik Fazekas
ORF/Strobl
Patrik Fazekaš potribuje od Zemlje Gradišće investicijski paket od 4 milioni eurov za kotar Gornja Pulja.

Još čemerniji rezultat nego Gornja Pulja je u rankingu dostignuo kotar Novi Grad. On leži na zadnjem, 94. mjestu.