na putu u Celje hodočasna grupa Čemba
ORF
ORF
Vjera

89. hrvatsko shodišće Celje će se održati

Najveća vjerska manifestacija Gradišćanskih Hrvatov, tradicionalno shodišće u Celje koncem augusta će se u ovom ljetu održati, iako u malo drugačijem obliku. To je nazvistio biškupski vikar dijeceze Željezno za hrvatske posle, Željko Odobašić.

Lani je ovu trodnevnu vjersku priredbu pohodilo prilično 6.000 vjernikov iz Austrije, Ugarske i Slovačke. Za ovo ljeto se je jur moglo čuti, da shodišća zbog koronavirusne krize neće biti.

Celjanska Marija
ORF

Hodočasne grupe piše i ljetos na putu u Celje

Kako situacija nastaje sve bolja i bolja, bi bilo škoda, da se ovo najveće hrvatsko shodišće otpovida, je rekao Odobašić. On da dostaje svaki tajedan nazive iz različnih far i je mogao ustanoviti, da nijedna grupa hodočasnikov, ke se svako ljeto piše otpravu na put u najveće marijansko svetišće Austrije, nije otpovidala.

Željko Odobašić
ORF

89. Hrvatsko shodišće u Celju će se kot predvidjeno održati od 28. do 30. augusta. Svaka grupa će biti pozdravljena i primljena po navadi, a i farniki ćedu sa svojimi grupami moći imati svete maše u celjanskoj baziliki,veli Odobašić.

Olakšanja pri sveti maša

Po okvirnom redu, koga je izdala Austrijanska biškupska konferencija, je od 29. maja pri sveti maša u zatvorenom prostoru sada propisan samo još jedan metar distance od vjernika do vjernika. Maska za nos i usta, ku ljudi moraju nositi kad stupu u i iz crikve, se već ne mora nositi pri maši, ada čim vjernik zauzme mjesto. Dozvoljeno je i pričešćanje prez nošenja maske.

Shodišće s manje ljudi pri maši i prez procesije

89. Hrvatsko shodišće u Celje će se održati u ovom ljetu od 28. do 30. augusta, pravoda u manjem obliku odgovarajući epidemološkim mjeram. Uglavnom će program biti isti kot obično, to znači sa svetimi mašami petak, subotu u 10.00 i navečer, a isto i nedilju dopodne.

„Ali moramo još viditi u kako velikom broj ćedu vjerniki moći biti nazoči pri svetoj maši“, ovako Odobašić. Po razgovoru s patrom Karlom Schauerom, bivšim superiorom u Celju, ki je duga ljeta bio nadležan za organizaciju shodišć, je Odobašić siguran, da bi polag sadašnjih epidemoloških pravil moglo sudjelivati kih 500 ljudi pri svakoj svetoj maši.

ophod sa svićami
ORF
Ophod sa svićami sa svićami se ljetos vjerojatno neće moći održati.

Jedino velike procesije sa svićami subotu navečer iz današnjega gledišća neće biti, ovako Odobašić, ar su ophodi momentano još prepovidani. Ali nije isključeno da se i ovde još ča premini, je dodao Odobašić.

Prognoza: manje ljudi, ali ipak lip broj će dojti u Celje

Željko Odobašić predlaže i savjetuje, da ljudi iz rizične grupe neka u ovom ljet ostanu doma. Ali on je osvidočen, da će dojti lip broj ljudi, ki su naučni svako ljeto pojti u Celje i ki su jur rezervirali mjesto za spavanje u hotelu. Istovrimeno da će sigurno biti ljudi, ki se iz razumljivih uzrokov boju u ovom ljetu sudjelivati pri Hrvatskom shodiću