Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof
ORF
ORF
Školstvo

Situacija u sridnjoj školi po otvaranju

Pandiljak su osnovne i sridnje škole kot i gimnazije i stručne škole počele opet redovitim podučavanjem, ali uz osebujne mjere protiv širenja koronavirusa. Kakova je situacija u Dvojezičnoj sridnoj školi Veliki Borištof si je točnije pogledao hrvatski televizijski magazin Dobar dan, Hrvati.

Škola se je jur pred ponovnim otvaranjem i pred dolaskom školarov intenzivno pripravili, da ispuni sve potribne mjere higijene, je rekla direktorica škole Elvira Heisinger.

Direktorica Elvira Heisinger
ORF
Direktorica Elvira Heisinger

Roditelji da su svoju dicu jako dobro pripravili na novu situaciju. Sva dica da su došla s maskami u školu. Ona se držu razmaka i si peru ruke, se medjusobno ne badaju i se držu regulov, je rekla Heisinger.

Tri razrede su podiliti u manje grupe. Zadilili su dane, kad neki razredi nimaju podučavanje u školi nego kad za nje držu domaću školu. Pri zadiljenju su gledali na to, da treti i četvrti razredi budu već u školi da se dobro pripravu na prestupanje u više škole.

Podučavanje u auli
ORF
Aulu škole su pretvorili u razred

Kako je nadalje rekla direktorica škole su u prvom tajednu gledali, kako dici ide, kade imaju deficitie. Za neku dicu da situacija zatvaranja i izolacije iz socijalne strani nije bila laka. Zbog toga se škola trsi, da dici nudi normalitet, je rekla Elvira Heisinger.

Dica držu razmak
ORF
Dica se držu novih regulov

Minjali su i način podučavanja. Već ne forsiraju učnju u mali grupa nego su opet prešli na frontalno podučavanje. A pri tom gledaju, da najvažnije gradico, ko dici fali, upletu u nastavu.

Dvojezičnu sridnju školu u Velikom Borištofu pohadjaju 53 dica.