Kronika

Stinjački motiv na poštanskoj marki

Pošta je početkom aprila prezentirala nove poštanske marke s različnimi tradicionalnimi i folklornimi motivi. Med njimi je i marka ka kaže stinjački vijenac. Vijenac je dio svetačne ženske nošnje i bogato ukrašen. Poštanska marka ima vridnost od 0,85 eurov, se more ali kupiti i u različni paketi početo od 5 kusićev.

Marka sa stinjačkim motivom je u kategoriji stalnih markov. U istoj seriji se najde i marka s astrikom iz Zajezerja. Prezentacije novih markov zbog aktualnih COVID19-mjerov neće biti.