Žene šiju maske protiv koronavirusa Unda
Csilla Pinter
Csilla Pinter
Koronavirus

Undanke šiju maske protiv koronavirusa

U Undi u ovi dani žene šiju obrambene maske za sve stanovnike sela. Pet sel u okolici se je odlučilo za ov korak. Ideju za ovu akciju je imala jedna žena iz susjedskoga sela, ar već ne moru kupiti maske. Uzato se je cijena za zaštitne maske povišila od 100 forintov (0,28 €) na 900 (2,54 €).

Općina Unda je kupila materijal, tako da kanu šiti 700 maskov za sve stanovnike, za odrašćene i za dicu, je rekao Štefan Kolosar, zamjenik načelnika Unde.

Žene šiju maske protiv koronavirusa Unda
Csilla Pinter
Žene doma marljivo šiju zaštitne maske
Žene šiju maske protiv koronavirusa Unda
Csilla Pinter
Jur gotove ombrambene maske protiv koronavirusa

Akcija šijenja zbog manjkanja zaštitnih maskov

Žene jur od petka marljivo šiju maske, a do čer pandiljka su našile 400 maskov. Djelo dost polako ide, ar moru šiti trake i maske za dicu s posebnimi mjerami, tako Štefan Kolosar. Platno za trake su darovali neki stanovniki sela.

Zutra srijedu kanu diliti prve gotove maske, a predvidjeno je, da svaki stanovnik sela dostane dvi obrambene maske, tako Štefan Kolosar, zamjenik načelnika. Maske moru prati svaki dan. Uz bijele štofe, imaju i šare, iz kih žene načinjaju maske.

I u Undi ljudi idu kumaj van iz stanov

Situacija u Undi je spodobna kot u drugi seli. Ljudi, ki ne djelaju ostanu doma, a dica već ne pohadjaju škole i čuvarnicu, ar su zaprte. U selu imaju lodnu, kade si Undanci moru kupiti najvažnije dugovanje.

Općina se krbi zato, da kronično betežni ljudi dostanu potribne medikamente. Jur ljeta dugo doprimu objede iz restorana iz susjedskoga sela, je rekao Štefan Kolosar, zamjenik načelnika Unde.

Žene šiju maske protiv koronavirusa Unda
Csilla Pinter
Gotove obrambene maske nisu samo od bijeloga štofa