izbori

Značajni rezultati strankov u hrvatski seli

Pri izbori za Gradišćanski sabor 2020 je u prispodobi sa zadnjimi izbori pred petimi ljeti došlo do znatnih promjenov. Sakupili smo najmarkantnije izborne rezultate, ke su pojedine političke stranke zabilježile u hrvatski općina i seli.

SPÖ najčvršći u Rasporku, najslabiji u Čajti

Najbolji rezultat je SPÖ dostignuo u Rasporku (71,3), Stinjaki (65,2), Čembi (63,7), Cindrof (62,7), Verešvaru (61,9) Pajngrtu (60,6) i u Novom Selu (60.6).

SPÖ je danas u prispodobi sa zadnjimi izbori najveć dobio u Novom Selu (plus 23,0), u Čembi (16,8), u Celindofu (14,4) i u Stinjaki (12,8).

Najčemerniji rezultat je SPÖ danas dostignuo u Čajti (32,2), Otavi (37,2) i u Frakanavi-Dolnjoj Pulji (40,1).

SPÖ je izgubio samo u Bijelom Selu (-3,3) i u Pajngrtu (-0,3).

ÖVP najčvršći u Čajti, najslabiji u Rasporku

Najbolji rezultat je ÖVP dostignuo u Čajti (53,7), u Frakanavi-Dolnjoj Pulji (44,2), u Otavi (43,0) u Pinkovcu (42,0) i u Bijelom Selu (40,9).

Najveć dobili su u Pandrofu (8,5), u Cindrofu (6,7), u Bajngrobu i u Bijelom Selu (6,3), Verešvaru (6,1) i u Vulkaprodrštofu (4,6).

Najčemerniji rezultat je ÖVP dostignuo u Rasporku (15,4), Cindrofu (18,6), Pandrofu (20,0), Kalištrofu (20.8) i u Pajngrtu (20,9).

Najveć zgubili su Narodnjaki u Novom Selu (-15,3), Cogrštofu (-6,8), u Stinjaki (-5,0) i u Pinkovcu (-4,9).

FPÖ najčvršći u Otavi, najslabiji u Čembi

Najbolji rezultat je FPÖ dostignuo u Otavi (14,5), u Pandrofu (13,6), Bandolu (13,3), u Celindofu (11,5) i u Vorištanu (9,3).

FPÖ u nijednom hrvatskom selu nije dobio, najmanje izgubili su u Cogrštofu (-1,1), u Velikom Borištofu (-1,4) i u Trajštofu (-1,6).

Najčemerniji rezultat je FPÖ dostignuo u Čembi (1,3), u Stinjaki (2,4), i u Filežu (3,1).

Najveć izgubili su Slobodnjaki u Pandrofu (-9,8), Čembi (-9,7), u Novom Selu (-7,7) i u Otavi (-7,6).

Zeleni najčvršći u Vulkaprodrštofu, najslabiji u Čembi

Najbolji rezultat su Zeleni dostignuli u Vulkaprodrštofu (10,5), u Pajngrtu (10,4), u Kalištrofu (10,0) i u Celindofu (8,9).

U prispodobi sa zadnjimi izbori su Zeleni najveć dobili u Novoj Gori (4,7), Kalištrof (3,7) i u Pajngrtu (2,8).

Najčemerniji rezultat su Zeleni zabilježili u Čembi (0.8), Bijelom Selu (3,4), Verešvaru (3,7) i u Bajngrobu (3,9).

Zeleni su izgubili procentnih bodov u Čembi (-4,4), u Čajti (-3,5) i u Rasporku (-2,5).

LBL relativno najčvršći u Filežu, najslabiji u Čajti

Najbolji rezultat je Savez Lista Gradišće LBL dostignuo u Filežu (2,2), Čembi (2,1), i u Frakanavi-Dolnjoj Pulji (1,9).

Najčemerniji rezultat je Savez Lista Gradišće zabilježio u Čajti, Stinjaki i u Bijelom Selu, kade su ostali pod 0,2 procentov glasov.

NEOS relativno najčvršći u Vorištanu, najslabiji u Čembi

Najbolji rezultat su NEOS dostignuli u Vorištanu (2,1), u Pajngrtu (2,0) i u Verešvaru (1,8).

Najčemerniji rezultat su NEOS zabilježili u Čembi (0,4), u Klimpuhu, Čajti i Otavi (po 0,6).