Dica okolo auta u Burkini Faso
ORF
ORF
Humanitarna inicijativa

Pomoć Burkini Faso ide dalje prem poteškoć

Ferenc Grandić iz Stinjakov je pred kratkim mogao u okviru akcije Pomoć direktno predati 25.000 eurov za bigunce u Burkini Faso. Prem da 82-ljetni bivši tišlir 2019. ljeta zbog pogibelne situacije nije mogao putovati u afrikansku zemlju, su mogli zgotoviti neke projekte. Predali su tri nove zdence i 50. školu.

Teroristi iz Malija i Libije napadaju sjever Burkine Faso, tako da je sada oko 100.000 biguncev u kraju zemlje, u kom se angažira Ferenc Grandić sa svojom inicijativom Pomoć direktno. Stinjačan je morao odrinuti svoj plan da sam otputuje u Burkinu Faso, ali nastavlja pomoćnu inicijativu.

Ferenc Grandić u Burkini Faso
ORF
Ferenc Grandić jur skoro 25 ljet pelja inicijativu Pomoć direktno za ljude u Burkini Faso

Potribna je akutna pomoć i za bigunce u regiji

Mjesni biškup je prosio Grandića za financijsku pomoć, da bi mogli opskrbiti bigunce hranom. Mjesni ljudi da sami skoro ništ nimaju. Dodatno tomu postoji sada akutni problem opskrbe biguncev. Tako je Grandić poslao 25.000 eurov.

Zemljopisna karata Afrike
ORF
I stanovničtvo u Burkini Faso trpi od napadov džihadističkih teroristov
Ferenc Grandić u Burkini Faso
ORF
Muž na šivaćem stroju, ki je dar inicijative „Pomoć direktno“

Ali Grandić se jako ufa, da će se situacija na protuliće opet umiriti i da bi onda sam mogao otprimiti pomoć u regiju. Dva kontejeneri puni dugovanja kot su to šivaći stroji, bicikli i drugo da su jur pripravni. Dosidob su 31 kontejner različnih pomoćnih sredstav transportirali u regiju.

Isplaćenje financijske pomoći u stepeni

Financijska sredstva za konkretne pomoćne projekte predaje Grandić svenek u tri stepeni. Prva rata je za zgotavjanje fundamentov, druga kad je krov gotov a tretu i zadnju Grandić pošalje čim je zgrada gotova za useljenje. Dosidob je Stinjačan na ov način mogao naprikdati prik 200 projektov.

Ferenc Grandić u Burkini Faso
ORF
Ferenc Grandić pri pohodu u jednoj od škol , ku su zgradili sredstvi inicijative „Pomoć direktno“

Na pitanje o pripravnosti ljudi za darovanje,rekao je Grandić, da u zadnje vrime dostaju manje pinez. Uzrok da je vjerojatno ta, da je i sve već nevladinih organizacijov aktivno na humanitarnom polju. Ali u velikom da je ipak zadovoljan, ovako Grandić. Ferenc Grandić je pokrenuo inicijativu Pomoć direktno za Burkinu Faso 1996. ljeta.