Tri tenori
ORF
ORF
Pozornica

Filešci gostovali s komedijom u Beču

Kazališna grupa Filež je završila svoju ljetošnju kazališnu sezonu s predstavom svoje komedije „Tri tenori“ s gostovanjem u Beču. Komedija u tri čini je od Kena Ludwiga a u hrvatski jezik ju je presadio Petar Schweiger.

Igrokaz „Tri tenori“ u Filežu
ORF
Komedija „Tri tenori“ igra u Parizu 1930-tih ljet

Pri jubilarnoj 25. produkciji je stalo sedam glumcev na pozornici. Predstava u domu susretov u 6. bečanskom kotaru je dugoljetna tradicija, je rekao glumac i predsjednik kazališne grupe Fileža, Štefan Buzanić.

Štefan Buzanić
ORF
Štefan Buzanić, predsjednik kazališne grupe Fileža, je igrao talijanskoga tenora Tita Mirellija

Fileški glumci rado gostoju u Beču

Hrvatski centar u Beču organizira gostovanje Filešcev i plaća stroške za dvoranu, tako da rado onde nastupaju, iako je naporno.

Uzato imaju oni ljudi, ki nisu mogli pohoditi predstave u Filežu, mogućnost viditi komediju u Beču. Iako dvorana nije bila rasprodana, je publika bila jako dobra i zahvalna.

Pariz u 1930-ti ljeti

U olimpijskom štadionu čekaju tisući operni feni na nastup trih velikih tenorov.

Jedan od njih je talijanski star-tenor Tito Mirelli, ki zbog mladje konkurencije spade u diboku krizu.

Dobre kritike i čuda gostov pri predstava

Ča se tiče ljetošnje kazališne sezone, je jako čuda ljudi pohodilo predstavov u domaćem Filežu, i kritike su bile jako pozitivne. Stalo je sedam glumcev na pozornici, tako da je bilo laglje organizirati skupne probe na vikend. Na drugoj strani je teže probati, ako jedan ili dva glumci falu.

Fileška kazališna grupa je svoju komediju „Tri tenori“ predstavila svega skupa sedam puti. Zadnje gostovanje će biti 29. februara u Stinjaki.

Igrokaz „Tri tenori“ u Filežu
ORF
Pri ljetošnjoj produkciji je stalo sedam glumcev na pozornici