informacijski večer archeon
Turistički savez Borta
Turistički savez Borta
turizam

Predstavljen turistički projekt „ArcheON“

Na informacijski večer o turističkom projektu „ArcheON“ u Porki/ Burg je došlo prik 70 ljudi. Cilj projekta je, da za turizam predjelaju zanimljivu i šaroliku povijest i arheološke spoznaje regije u južnom Gradišću i u Željeznoj županiji u Ugarskoj.

Prikgranični projekt ArcheON
ORF

Proputovati regiju po historični slijedi

U okviru projekta „ArcheON“ kanu za turiste atraktivirati na primjer iskapanja humkov u Čembi. U prvom koraku kanu sastaviti arheološku kartu dragocijenosti južnoga Gradišća i susjedne Ugarske, da bi gosti mogli proputovati regiju po historični slijedi.

U prikgraničnom Interreg-projektu Europske unije suradjuju Savaria muzej i turizam u Sambotelu, turistički savez Borta, zemaljski muzej i općine Šampovar/ Hannersdorf i Čemba.

Arheološka iskapanja u Čembi i Porki, ka ćedu nastaviti u protuliću 2020., ćedu na odredjene dane otvoriti za javnost.

Prikgranični projekt ArcheON
ORF