Dobrotvorna priredba u Otavi
ORF
ORF
Kronika

Benefic za Svitlost u škurinu u Otavi

U Otavi je pandiljak navečer bio drugi dobrotvorni večer u znaku muzike i lirike za akciju Svitlost u škurinu. Nastupile su šlager-zvijezde kot Mandy od grupe Bambis i Conny Mess ali i muzičar iz Cindrofa Walter Kain. A dugoljetni načelnik Otave Štefan Jagšić je štao pjesme za premišljavanje iz svoje zbirke.

Štefan Jagšić organizira beneficijske večere u Otavi jur 30 ljet dugo. Prije da je bilo laglje, ar još nije bilo toliko priredab, je rekao Jagšić. Ipak nastavljaju djelovanje.

Fotostrecke mit 6 Bildern

Dobrotvorna priredba u Otavi
ORF
Štefan Jagšić priredjuje redovito dobrotvore priredbe za Svitlost u škurinu
Mandy od Bambiesov
ORF
Mandy od Bambisov
Conny Mess
ORF
Pjevač Conny Mess iz Željezna, ki sada živi u Nimškoj
Dobrotvorna priredba u Otavi
ORF
Mandy med gosti iz Trajštofa
Walter Kain
ORF
Cindrofac Walter Kain
Dobrotvorna priredba u Otavi
ORF

Pri dosidob 16 beneficijskih večerov u korist ORF-akcije Svitlost u škurinu su u Otavi nabrali oko 100.000 eurov. Daljnjih 250.000 eurov iz Otave su darovali za druge dobre svrhe.