Svitske visti

Philippa Strache ima fiksni mandat

Zemaljska izborna vlast je odlučila da bi mogla Philippa Strache ulaziti u Nacionalno vijeće prik bečanske zemaljske liste. Mandat da ima osigurano. Ali pitanje je, je li neće odustati mandata. FPÖ da Philippu Strache neće primiti u parlamentarnom klubu.

Krvavi napad na sinagogu u Nimškoj

Po striljanju kod sinagoge u Halleu an der Saale u Nimškoj su usmrćene dvi peršone, nekoliko ljudi je ranjeno. Policija je uhapsila do sada jednu sumljivu peršonu. U sinagogi je za vrime striljanja bilo med 70 do 80 ljudi. Danas je najviši židovski svetak Jom Kippur, Dan pomirenja.

Dičak u Koruškoj ranjen pri igranju malinskim kolom

U Koruškoj je teško ranjen devetljetni dičak pri igranju mlinskim kolom. Kolo da je dičaka potisnulo pod vodu. Sestra ranjenoga dičaka je zvala dve muže, ki su bili u blizini, na pomoć. Po prvoj pomoći na licu mjesta su dičaka otprimili u zemaljsku bolnicu u Beljak/Villach.