Kronika

Umrla 100-ljetna Pandrofka Rümelein

Subotu je umrla 100-ljetna Terezija Rümelein iz Pandrofa. 9. aprila 1919. ljeta se je rodila kot Terezija Vičić, ka je cijeli svoj život prebavila u Pandrofu pod skromnimi uvjeti. Bila je dva pute odana i porodila je troju dicu.

Sada ostavlja dvoju dicu, četire unuke, tri unuke i tri praunuke. 100-ljetna Terezija Rümelein je živila kod nje kćere u Pandrofu. Pokop Terezije Rümelein će biti dojdući petak, 11. oktobra u tri ura otpodne u Pandrofu.