stinjaki miništranti Putujuća Celjanska Marija Celindof shodišće Štefan Jahns
privatna slika
ORF
vjera

Mladi otvorili shodišća u Celindof

Miništranti iz Stinjakov su bili prvi hodočasniki kod Putujuće Celjanske Marije u Celindofu. Petak je grupa od 34 mladih u starosti od osam do 17 ljet skupa s farnikom Štefanom Jahnsom hodočastila k Celjanskoj Mariji.

Dopodne su imali skupnu mašu, ku su oblikovali skupa s mjesnimi miništranti i s farnikom Ignacom Ivančićem.

stinjaki miništranti Putujuća Celjanska Marija Celindof shodišće
privatna slika
Miništranti iz Stinjakov su skupa s domaćimi imali svetu mašu.
stinjaki miništranti Putujuća Celjanska Marija Celindof shodišće Ignac Ivanšić Štefan Jahns
privatna slika
Celindofski i štikapronski farnik Ignac Ivanšić je skupa s farnikom Štefanom Jahnsom služio mašu za mlade hodočasnike.
stinjaki miništranti Putujuća Celjanska Marija Celindof shodišće
privatna slika
Mladi Stinjaki su razgledali i Kaušićev institut u Celindofu.
stinjaki miništranti Putujuća Celjanska Marija Celindof shodišće Ignac Ivanšić
privatna slika
Farnik Ignac Ivanšić dobro pozna mlade hodočasnike, ar je ljeta dugo bio njev farnik u Stinjaki.

Putujuća Celjanska Marija je od 1973. ljeta na putu med Gradišćanskimi Hrvati. Ona je dar hodočasnoga mjesta dugoljetnomu organizatoru hrvatskih shodišćev Martinu Meršiću mladjemu.

Drugo shodišće sa školari iz Štikaprona

Štatua Putujuće Celjanske Marije se od zadnjega Hrvatskoga shodišća, ada od prošle nedilje nahadja u farskoj crikvi u Celindofu. Onde će ostati do augusta 2020. ljeta kada ćedu opet održati veliko shodišće u Celju. Dojduće shodišće u Celindof će biti na tajedan subotu, 7. septembra sa školari osnovne škole Štikaprona.

stinjaki miništranti Putujuća Celjanska Marija Celindof shodišće Štefan Jahns
privatna slika
U okviru izleta miništrantov su otpodne bili u zabavnom obiteljskom parku u Svetoj Margareti.
stinjaki miništranti Putujuća Celjanska Marija Celindof shodišće
privatna slika
Pobožni miništranti na vlaku s lupingom u zabavnom parku.