Die 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg am Dienstag, 28. Mai 2019, während der Eröffnung des R20 Austrian World Summit in Wien
GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com
GEORG HOCHMUTH / APA / picturedesk.com
Svitske visti

Thunberg štartala jedrilačku turu

Mlada aktivistikinja za čuvanje klime, Greta Thunberg iz Švedske je srijedu iz Velike Britanije štartala svoju protestnu jedrilačku turu prema New Yorku. S njom su profesionalni jedriličari, nje otac kot i filmaš Nathan Grossman, ki predvidja napraviti dokumentarac o ovoj turi, ka će durati dva tajedne i s kom se zalaže za srčanije zalaganje za čuvanje klime.

Islamistički teror najveća pogibel u Austriji

Polag izvještaja za čuvanje ustava je islamistički teror najveća sigurnosna pogibel u Austriji. Šef vlasti Gridling tvrdi da je nadalje postoji pogibel da u Austriji dojde do terorističkih napadov, ar je još svenek živa IS-ideologija u zemlji. Uza to je narastao broj desnoradikalnih krivičnih djel, ke su zvećega prouzrokovane od Identitarcev.

15 ljet Stan za žene u Gradišću

15 ljet postoji Stan za žene u Gradišću, ki pruži ženam, ke su doma konfrontirane s nasiljem, sigurno prebivališće. 503 žene su podvarali. Zadnje vrime je spao broj žen, ke primaju, ali zato je naraslo vrime njevoga prebivanja u stanu.