Markus Vuketić i Verena Dunst
Ured Zemaljskoga sabora
Ured Zemaljskoga sabora
Nutarnja politika

Verena Dunst primila Marka Vuketića

Predsjednica Zemaljskoga sabora Verena Dunst je utorak primila novoga austrijanskoga veleposlanika u Hrvatskoj, Marka Vuketića. S 26. augustom će rodjeni Pandrofac preuzeti tu funkciju. Pri sastanku su se razgovarali o različni tema, ke naližu i Gradišće i Hrvatsku.

Konkretne teme razgovora su bile moguća izgradnja jur postojećih dobrih vezov med Gradišćem i Hrvatskom, kot i mogućnosti suradnje i izminjanje iskustav na različni područji, kot na primjer istraživanja za obnovljive energije.

Predsjednica Zemaljskoga sabora Verena Dunst se veseli, da s Markom Vuketićem opet jedan Gradišćanac preuzima funkciju najvišega austrijanskoga diplomata u Hrvatskoj.

58-ljetni Pandrofac je po Endri Berlakoviću i Rudolfu Bogneru treti Gradišćanski Hrvat na tom mjestu.