Eine Pflegerin stützt eine alte gehbehinderte Frau auf einem Gang
APA/HELMUT FOHRINGER
APA/HELMUT FOHRINGER
Podvaranje

Novi „Servis za podvaranje Gradišće“

Zemlja Gradišće je osnovala društvo s ograničenim jamstvom, prik koga se moru zapošljavati ljude, ki podvaraju svoju rodbinu. Tako da ćedu biti osigurani socijalno i financijelno, javlja Krages. Takozvani Servis za podvaranje Gradišće će biti s 1. oktobrom aktivan i će 100 procentov pripadati Kragesu.

19. septembra ćedu u zemaljskom saboru potribnu novelu zakona za socijalnu pomoć diskutirati i zaključiti, se ufa zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil, pokidob su opozicijske partije predloge u prošli miseci kritizirale. Interesirani se jur sada moru telefonski najaviti.

Link: