Načelnik Jandre Gradnić i drugi
Općina Stinjaki
Općina Stinjaki
Vodno gospodarstvo

Nova naprava za vodu u južnom Gradišću

U Burgaubergu u južnom Gradišću su inštalirali novu napravu za pročišćavanje vode. Od nove naprave ka osigurava kvalitetnu vodu i odredjenu količinu vode profitiraju općine vodovodnoga saveza Dolina termov, komu pripada općina Stinjaki.

Savez opskrbljava kih 10.000 klijentov s prilično 650.000 kubičnih metrov vode na ljeto. Vodovodni savez Dolina termov postoji od 1999. ljeta. U njem je učlanjeno 8 općin.

To su Santalek, Bocksdorf, Burgauberg/Neudauberg, Rohr im Burgenland, Deutsch Kaltenbrunn/Rohrbrunn, Stinjaki, Fratrovo Selo, Burgau (Štajerska).