Kronika

Proces protiv kradljivca bankomata odrinut

Zemaljski sud u Željeznu je opet odgodio proces protiv osumljenoga kradljivca bankomata u Trajštofu. 49-ljetnomu se predbacuje da je sudjelivao u bandi, ka je lani u marcu u Trajštofu iz supermarketa ukrala bankomat, u kom je bilo već od 80.000 eurov.

Proces su odgodili na 18. septembar, ar ćedu ispitivati djelatne kolege 49-ljetnoga muža iz Rumunjske. Danas su slušali izvještaje medicinskih stručnjakov, ki su pregledali sikiru ku su našli na mjestu čina.