Savjetniki narodnih grup na prijamu u kancelarstvu kod ministra Aleksandera Schallengberga
Petar Tyran
Petar Tyran
Politika

Savjetniki na prijamu u kancelarstvu

Zastupniki Savjetov svih autohtonih narodnih grup u Austriji su bili petak na prijamu kod ministra za Europsku uniju, umjetnost, kulturu i medije Alexandera Schallenberga u saveznom kancelarstvu u Beču.

Pri ovom prvom upoznavanju su deponirali najbitnija potribovanja narodnih grup. Kot veli predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, Martin Ivančić je sadašnji ministar Aleksander Schallenberg jur bio uvezan kot šef sekcije u pitanja narodnih grup. Tako da je bilo laglje ga uputiti u aktualna pitanja i da mu se nije moralo sve od početka novo predstaviti.

Ivančić veli, da je on pršonksi imao utisak, da se je ministar Schallenberg objektivno i prez političkoga pritiska izrazio na različna pitanja. On da ne mora misliti na dojduće izbore i komu da ča mora ili smi obečati, tako Ivančić. Martin Ivančić misli, da je to i šanca za narodne grupe ar sada da bi se mogle na put spraviti neke mjere, ke bi onda mogle valjati i za novu vladu, bilo kako da će ova onda izgledati.

Fotostrecke mit 5 Bildern

Savjetniki narodnih grup na prijamu u kancelarstvu kod ministra Aleksandera Schallengberga
Petar Tyran
Prijam savjetnikov u kancelarstvu kod ministra Aleksandera Schallenberga
Savjetniki narodnih grup na prijamu u kancelarstvu kod ministra Aleksandera Schallengberga
Petar Tyran
Prijam savjetnikov u kancelarstvu kod ministra Aleksandera Schallenberga
Savjetniki narodnih grup na prijamu u kancelarstvu kod ministra Aleksandera Schallengberga
Petar Tyran
Prijam savjetnikov u kancelarstvu kod ministra Aleksandera Schallenberga
Savjetniki narodnih grup na prijamu u kancelarstvu kod ministra Aleksandera Schallengberga
Petar Tyran
Prijam savjetnikov u kancelarstvu kod ministra Aleksandera Schallenberga
Savjetniki narodnih grup na prijamu u kancelarstvu kod ministra Aleksandera Schallengberga
Petar Tyran
Prijam savjetnikov u kancelarstvu kod ministra Aleksandera Schallenberga

Ivančić predložio još jedan sastanak s ministrom

Predsjednik Saveza za hrvatsku narodnu grupu, Martin Ivančić je predložio i sastanak ministra Schallenberga s predsjedniki i potpredsjeniki svih narodnih grup, da bi se u detalju pominali o različni točka. Najbitnija troja pitanja za Hrvate da su u momentu subvencije. Svota subvencijov da se u prošli 25 ljeti nije povišila, tako da društva trpu pod napetom financijelnom situaciom.

Hrvatsko štamparsko društvo je tom prilikom ministru Schallenbergu predalo sažetak verziju koncepta o sridnjoročnom financiranju Hrvatskih novin u ovkiru izdavačke djelatnosti Hrvatskoga štamparskoga društva. Savjet je pri svojoj zadnjoj sjednici zaželjio ovakov koncept.

Savjetniki narodnih grup na prijamu u kancelarstvu kod ministra Aleksandera Schallengberga
BKA/Dragan Tatic
Glavni urednik Hrvatskih novin Petar Tyran i predsjednik Hrvatskoga štamparskoga društva, Ivica Mikula predaju ministru Schallenbergu koncept o financiranju novin

Martin Ivančić veli, da i sve druge narodne grupe trpu pod napetom situacijom svoje štampe – ovo pitanje da se na svaki način mora čim prije riješiti. Važno pitanje da je i školstvo. Narodne grupe potribuju, da se pri minjanju školskih zakonov prije zgledjaju na narodne grupe i ove uvežu u nastajenje zakona, tako Ivančić.

Pri svojoj sjednici početkom ljeta su savjetniki razmišljavali i o drugi važni tema za narodnu grupu, tako se naprimjer kanu zalagati i za bolju suradnju pojedinih društav u hrvatskoj sceni.
Slijedeća sjednica savjeta za hrvatsku narodnu grupu će biti 3. julija.