Dan mladine Mjenovo
ORF
ORF
Kultura

Počeo je Dan mladine 2021.

U Mjenovu su petak svetačno otvorili ljetošnji Dan mladine. Festival priredjuje Hrvatski akademski klub ljetos na novi način. Svaki dan gostuju naime u nekom drugom selu i u drugoj regiji Gradišća. Na programu stoju diskusije, tečaji, program za dicu i naravno koncerti i tamburaška muzika.

O detalji ljetošnjega koncepta Dana mladine je rekao predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba, Alexander Vuković da su se ljetos odlučili za ov put ar nisu imali sigurnost pri planiranju zbog koronavirusne pandemije. Pokidob projduće ljeto nisu mogli organizirati Dan mladine su ljetos iskali odgovarajući koncept, da bi opet mogli održati ovu priredbu.

Muzične grupe iz regije

Pri koncertu petak navečer su igrali grupe Karavan iz Beča i Koprive iz Petrovoga Sela. "Ov put smo pokusili da organiziramo sastave i tamburaške grupe ke su iz regije, ke nimaju dalek put za voziti. To smo onda odlučili s društvi, ka s nami organiziraju Dan mladine, je rekao Alexandar Vuković.

Nadalje je hakovski predsjednik istaknuo da im je važno da dojdu u kontakt s mladinom, ar svenek tribaju ljude ki se angažiraju u Hrvaskom akademskom klubu. Ali isto kanu sklopiti kontakt s ljudi u pogledu na buduće projekte i fešte, ar HAK je nadregionalno društvo, ovako Alexander Vuković dalje.

Alexander Vuković
ORF
Predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba, Alexander Vuković

Kooperacija s Mladom inicijativom Mjenovo

Dan mladine u Mjenovu su priredili skupa s Mladom inicijativom Mjenovo. Po dičjem otpodnevu su slijedili otvaranje i kulturni program, pri kom su prezentirali knjigu Moriške Jahns „Da se ne pozabi“.

Dan mladine Mjenovo
ORF
Grupa Karavan na Danu mladine u Mjenovu

Prilikom jubileja 100 ljet Gradišće kanu povezati sela

Kot je istaknuo Alexander Vuković, predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba, kanu prilikom jubileja 100 ljet Gradišće povezati pojedine regije i ljude animirati da bi došli u različna sela i tako omogućiti nove veze.

Zbog sigurnosnih uzrokov ovo ljeto nisu organizirali bus ki goste obično vozi na feštu i opet ponajzad. Isto tako se nisu ufali napraviti kemp za prenoćevati.

Fotostrecke mit 18 Bildern

Dan mladine Mjenovo Koprive
ORF
Tamburaški sastav Koprive na Dan mladine u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo
ORF
Tamburaški sastav Koprive na Dan mladine u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo
ORF
Dan mladine u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo
ORF
Tamburaški sastav Koprive na Dan Mladine u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo
ORF
Dan mladine u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo
ORF
Dan mladine u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo
ORF
Grupa Karavan na Dan mladine u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo Karavan
ORF
Grupa Karavan na Dan mladine u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo Karavan
ORF
Grupa Karavan na Dan mladine u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo
ORF
Dan mladine u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo
ORF
Otvaranje Dana mladine na farofu u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo
ORF
Otvaranje Dana mladine na farofu u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo
ORF
Otvaranje Dana mladine na farofu u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo
ORF
Otvaranje Dana mladine na farofu u Mjenovu
Moriška Jahns
ORF
Moriška Jahns pri otvaranju Dana mladine na farofu u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo
ORF
Otvaranje Dana mladine na farofu u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo
ORF
Otvaranje Dana mladine na farofu u Mjenovu
Dan mladine Mjenovo
ORF
Otvaranje Dana mladine na farofu u Mjenovu

Subotu slijedi Dan mladine u Stinjaki a nedilju u Štikapronu.

Po riči organizatorov ćedu po ovom vikendu onda odlučiti je li bi bio ov koncept s različnimi regijami i na dalje zanimljiva mogućnost organizirati Dan mladine.